sūkuringas

sūkuringas
sūkurìngas, -a adj. (1) , NdŽ 1. GTŽ su sūkuriais, gausus sūkurių: Sūkurìnga srovė . Prie sūkuringo slenksčio žuvys stabteli, būriuojasi .
sūkurìngai adv. : Vėjas sūkuringai purtė medžius .
2. prk. labai smarkiai, nesuvaldomai, siautulingai vykstantis, pasireiškiantis: Sūkurìngi laikai NdŽ. Ištisa sūkuringų jausmų gama sukyla iškankintoje jos širdyje .
sūkurìngai adv.: Įkaitusioje galvoje sūkuringai šmėkščiojo mintys sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sūkuringas — sūkuri̇̀ngas, sūkuri̇̀nga bdv. Sūkuri̇̀nga srovė̃, ùpė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gaistrinis — gaistrìnis, ė adj. (2) 1. smarkus, sūkuringas (apie vėją): Gaistrìnis vėjas stogus plėšo Ggr. 2. smarkus, stiprus (apie degtinę): Virsma šnapšę gaistrìnę Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūkuringumas — sūkuringùmas sm. (2) DŽ1 → sūkuringas 1: Sumažėjus oro sūkuringumui, augalai ir pažemio oras smarkiau įšyla ir ne taip greit atvėsta rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnanešis — 1 velnãnešis sm. (1) smarkus, sūkuringas vėjas: Velnãnešis įsisuko į kūgius, pagavo šieną nešti Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnavėjas — velnãvėjas sm. (1) smarkus, sūkuringas vėjas: Velnãvė[ja]s kad suka verpetus, kad suka, bugštu veizėti! Trk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verpetingas — verpetìngas, a adj. (1) DŽ, NdŽ 1. Mrj su verpetais, gausus verpetų, sūkuringas: Mūša labai verpetinga Grž. Verpetinga jūra blaškos audringą dieną rš. O kas jau tokiame verpetingame vandenyje plaukios, nebent kokie pramuštgalviai I.Simon. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”